Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Ο απεργός πείνας βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Έφυγε με δική του απόφαση επειδή οι γιατροί τον πίεζαν να φάει. Μετά από εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι το αίμα του είναι ασυνήθιστα αραιό και ότι το ένα του νεφρό δυσλειτουργεί. Ο ίδιος επέστρεψε στα Προπύλαια και συνεχίζει την απεργία πείνας.


The hunger striker left the hospital today. He decided to leave because the doctors were pushing him to eat. The medical examinations showed that his blood is unusually thin and one of his kidneys malfunctions. He returned to Propilaia and continues the hunger strike.